Úvod »ČÍNSKÉ MEDICÍÁLNÍ HOUBY» Ašwaganda a Hericium


    

Ašwaganda a Hericium

protokol mozek (2 balení)

 

Číslo produktu: 888999666
běžná cena 1 720 Kč
naše cena bez DPH: 1 391 Kč
naše cena s DPH (15 %):
1 600 Kč

do košíku:
  ks  

Vitánie snodárná – 8 skvělých prokázaných přínosů ašvagandy při depresi

barevný nákres mozku s nápisem zdravý mozek

Názvy: ašvaganda, vitánie snodárná, Withania somnifera, indický ženšen,
Aktivní složky: withanolidy, withaferiny, sitoindosidy, alkaloidy (withanin, somniferinin atd.)
Hodí se k: bazalce posvátné, kurkumě (kurkuminu)

Počet vědeckých odkazů: 47
Úroveň výzkumu: úroveň II

Poznámka: Je prokázáno, že ašvaganda ulevuje od příznaků stresu a úzkosti. Jde o přírodní adaptogen a nootropikum. Reguluje hladiny chemických látek v mozku, snižuje hladinu stresového hormonu a zlepšuje spánek; a proto je vitánie snodárná účinný bylinný doplněk při léčbě deprese.

Ašvaganda patří mezi adaptogeny

Adaptogeny jsou byliny, které zvyšují nespecifickou odolnost vůči vnitřním i vnějším spouštěčům stresu. A ašvaganda (Withania somnifera) je nejvýznamnější adaptogen.
V ajurvédě, tradiční indické medicíně, se ašvaganda používá jako rasajána neboli bylinné tonikum pro osvěžení fyzického i duševního stavu člověka.
Výzkumy odhalily několik různých aktivních složek Vitánie snodárné , jako jsou alkaloidy (isopelletierin, anaferin, anahygrin atd.), steroidní laktony (withanolidy, withaferiny) a saponiny. [1]
Tradičně je tato bylina známá svým silným adaptogenním působením a zvyšováním odolnosti vůči stresu. Moderní výzkumy potvrdily, že její složky sitoindosidy a withaferiny mají protistresové vlastnosti. Ašvaganda pomáhá při depresi, protože zmírňuje stres a úzkosti. Výzkumy ukázaly, že snižuje zánět a hladiny stresových hormonů a zlepšuje spánek; všechny tyto účinky Vitánie snodárné přispívají k jejímu přirozenému antidepresivnímu působení. Ašvaganda může sloužit jako doplňkový přírodní lék ke konvenční léčbě deprese.
vitánie snodárná - kresba rostliny

Ašvaganda česky vitánie snodárná

1. Ašvaganda je potenciální bylinný lék pro zmírnění příznaků deprese a úzkosti

Studie publikovaná v časopise Phytomedicine v roce 2000 zjistila, že glykowithanolidy obsažené ve Vitánii snodárné působí proti úzkosti srovnatelně s lorazepamem (benzodiazepin) a proti depresi srovnatelně s imipraminem (tricyklické antidepresivum). [2]
Maity a spol. pomocí studie na zvířatech ukázali, že ašvaganda zlepšuje terapeutické působení konvenčních antidepresiv. [3]
Shah a spol. také potvrdili, že kombinace subterapeutické dávky vitánie snodárné a konvenčních antidepresiv působí lépe než samotná antidepresiva. [4]
Když přejdeme ke studiím na lidech, bylo zjištěno, že užívání doplňků z ašvagandy (500 mg denně po dobu 6 týdnů) zlepšuje duševní zdraví starších žen s mírnou depresí. [5]
Počet deprimovaných jedinců mezi účastníky studie se snížil z 56 % na 13 %. Na konci léčby pociťovalo mnoho jedinců nárůst sebeúcty.
Podle výzkumů, na které jsem narazila, zatím žádná robustní klinická zkouška nezkoumala efektivitu léčby vitánií snodárnou u pacientů s depresivní poruchou.
Narazila jsem však na tuto zajímavou studii, kterou provedli ajurvédští lékaři, která zkoumá působení této byliny a jiných doplňkových terapií při depresi.
Širodhara je ajurvédská terapie, která zahrnuje souvislé polévání čela pacienta léčivou látkou louhovanou v oleji, odvaru nebo mléce z konkrétní výšky v konkrétní dobu.
Má uvolňující a zklidňující účinky a vyvolává spánek. Bylo zjištěno, že kombinovaná léčba doplňky z ašvagandy a širodharou má lepší léčivé účinky na příznaky deprese než samotná bylina. [6]
V kostce: Jak ukázaly studie na zvířatech, aktivní látky obsažené v ašvagandě působí proti depresi srovnatelně s konvenční medicínou.
Bylo zjištěno, že dávka 500 mg standardizovaného výtažku vitánie snodárné snižuje příznaky deprese u starších žen. Ačkoli nebylo vyhodnocováno působení na osoby s depresivní poruchou, má tato bylina potenciál sloužit jako doplňková terapie při depresi.

2. Ašvaganda je přírodní lék proti úzkosti

Vědci z Národního institutu duševního zdraví a neurovědy v Indii oznámili, že alkoholový výtažek z vitánie snodárné má anxiolytické účinky a může potenciálně prospívat osobám s úzkostnou poruchou. [7]
Další studii, která zkoumala přirozené anxiolytické účinky vitánie snodárné, provedl Cooley a spol.
V této studii porovnávali působení naturopatické péče a psychoterapeutických zásahů na střední až vážnou úzkost trvající déle než 6 týdnů. [8]
Naturopatická péče zahrnovala výživové poradenství, relaxační techniky, multivitaminové tablety a ašvagandu.
Bylinný doplněk byl standardizovaný na 1,5 % withanolidů a podáván v dávce 300 mg dvakrát denně. Studie trvala 12 týdnů.
Výsledky pro úzkost klesly o 56,5 % u skupiny s naturopatickou léčbou a o 30,5 % u skupiny s psychoterapií. Výsledky pro celkové zlepšení kvality života byly významně lepší u skupiny s naturopatickou léčbou než u skupiny s psychoterapií.
Systematické vyhodnocení studií účinků ašvagandy na úzkost provedených na lidech ukázalo, že tato bylina je účinnější při zmírňování stresu a úzkosti než placebo. [9]
Jeho autoři však upozorňují, že data nejsou dostačující a pro validaci těchto výsledků je potřeba provést další studie.
V kostce: Ašvaganda je potenciální bylinný lék pro zmírnění úzkosti. Při dávce 500-600 mg denně prokazatelně účinně snižuje příznaky úzkosti. Je zapotřebí provést další výzkumy.

3. Bojuje proti stresu a zmírňuje škody napáchané stresem

Několik studií na zvířatech potvrdilo, že vitánie snodárná obsahuje aktivní složky, které působí proti stresu a přispívají jejímu adaptogennímu působení. [10] [11] [12]
Působí na osu HPA a snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Osa HPA neboli osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny je komunikační síť mezi částí mozku a hlavními žlázami vylučujícími hormony, která pomáhá regulovat úroveň stresu.
Kyselina gama-aminomáselná neboli GABA je neurotransmiter, chemikálie v mozku, která se účastní několika biochemických reakcí včetně upravování nálady.
Při závažném traumatickém stresu vede nerovnováha hladiny GABA k buněčné smrti neuronů v hipokampu (část mozku, která se aktivně účastní uchovávání vzpomínek). [13]
Studie publikovaná v The Journal of Ethnopharmacology v roce 2015 ukázala, že dvě zásadní aktivní látky vitánie snodárné: withaferin A a withanolid A aktivují receptory GABA. [14]
To by mohlo vysvětlit její adaptogenní a stres zmírňující působení.

Různé studie na lidech antistresové účinky vitánie snodárné potvrdily

Chandrasekhar a spol. provedli dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, aby vyhodnotili účinky vysoce koncentrovaného, plnospektrálního výtažku kořene ašvagandy na stres a úzkost. [15]
Studie se účastnilo 64 osob s chronickým stresem, ale bez psychiatrické anamnézy. Studie trvala 60 dní.
Dostávali 300 mg výtažku vitánie snodárné v kapslích dvakrát denně po jídle nebo placebo. Byla vyhodnocována hladina stresového hormonu a skóre podle různých dotazníků, které hodnotí parametry spojené se stresem.
Po 60 dnech bylo u léčené skupiny pozorováno 44% snížení výsledků dotazníku vnímaného stresu, zatímco u skupiny s placebem bylo pozorováno jen 5,5% snížení.
U skupiny s ašvagandou bylo pozorováno významné snížení výsledků pro parametry jako „somatické“, „úzkost a nespavost“, „sociální dysfunkce“ a „těžká deprese“ ve srovnání se skupinou s placebem.
Na škále DASS, kde se stres dělí do kategorií „deprese“, „úzkost“ a „stres“, došlo u léčené skupiny ke snížení o 77 % v podskupině „deprese“, o 75,6 % v podskupině „úzkost“ a o 64,2 % v podskupině stres.
Je zajímavé, že ve skupině s placebem došlo k mírnému zvýšení výsledků pro úzkost.
Hladina kortizolu u skupiny s ašvagandou klesla o 27,9 % a u skupiny s placebem o 7,9 %. Zjištění této studie vedla k závěru, že plnospektrální ašvaganda působí nejen při zmírňování hlavních aspektů stresu, ale může také pomáhat při prevenci přidružených projevů a bojovat s nimi.

Ašvaganda zabraňuje přibírání na váze vlivem stresu

Chronický stres může narušovat stravovací návyky a jedním z takových narušení je jezení řízené emocemi a přibírání na váze. Studie publikovaná v Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine v roce 2017 zdůraznila, že užívání doplňku z ašvagandy (300 mg dvakrát denně po dobu 8 týdnů) může podpořit udržování tělesné hmotnosti u dospělých s chronickým stresem. [16]
Použitým doplňkem standardizovaný výtažek kořene ašvagandy obsahující 5 % withanolidů.
Užívání doplňku z vitánie snodárné vedlo k 32,7% snížení výsledků dotazníku vnímaného stresu a 22% snížení hladiny kortizolu. U skupiny s léčbou se tělesná hmotnost snížila o 3,03 % a u skupiny s placebem o 1,46 %.

Zlepšení sexuálních funkcí

Chronický stres a deprese jsou spojeny se sexuálními dysfunkcemi u mužů i žen. [17] Léčba některými antidepresivy navíc může sexuální dysfunkce způsobovat nebo zhoršovat.
Dráha odměny v mozku řídí naši odezvu na přirozené odměny, jako je jídlo, sex a společenský kontakt. Vysoká hladina stresového hormonu kortizolu narušuje činnost této dráhy, a proto může vést k rozvoji sexuální dysfunkce.
Klinické studie na lidech potvrdily, že léčba ašvagandou u zdravých žen zlepšuje pohlavní funkce a zmírňuje stresem vyvolanou neplodnost. [18] [19]
Může působit jako ochrana i pro jiné zdravotní aspekty, například u stresem vyvolaného narušení zdraví srdce a činnosti imunity. [20] [21]
V kostce: Doplňky z ašvagandy pomáhají bojovat s příznaky stresu snížením hladiny kortizolu a ovlivňováním chemických látek v mozku. Výtažky vitánie snodárné také prokazatelně chrání před nepříznivým působením chronického stresu například na přibírání na váze, sexuální dysfunkce, zhoršení žilního zdraví atd.

4. Vitánie snodárná snižuje zánět v mozku

Osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny se účastní regulace nálady a má vliv na hladiny stresového hormonu kortizolu. Při depresi je pozorována hyperaktivita osy HPA a to vede ke zvýšení hladiny kortizolu.
Vysoká hladina kortizolu sama o sobě nebo v kombinaci s prozánětlivými látkami, jako faktor nádorové nekrózy a interleukiny, při depresi přispívá zánětu. [22]
Výtažky z ašvagandy prokazatelně potlačují záněty nervů nebo mozku zpomalením činnosti prozánětlivých látek a předcházením aktivace mikroglií (buněk, které poskytují imunitní obranu centrální nervové soustavě). [23]
Oxidační stres zhoršuje nervový zánět. Withanolidy obsažené v této bylině brzdí jak oxidační, tak zánětlivé procesy v mikrogliových buňkách, což nervový zánět zmírňuje. [24]
V kostce: Vysoká míra zánětu v mozku přispívá patofyziologii deprese. Výtažky ašvagandy mají protizánětlivé vlastnosti, které bojují proti nervovému zánětu v mozku, a tyto účinky jsou důležité při mechanismu, jakým tato bylina působí antidepresivně.

5. Vitánie snodárná normalizuje činnost štítné žlázy

Štítná žláza vylučuje hormony, které ovlivňují každý orgán našeho těla, a proto je optimální fungování štítné žlázy pro lepší zdraví zásadní.
Bylo zjištěno, že protilátky proti štítné žláze, které se pojí s onemocněními jako Hashimotova nemoc, jsou také biomarkery dysfunkce imunity při depresi. [25] [26]
Demartini a spol. vypozorovali silné spojení mezi subklinickou hypotyroitidou a příznaky deprese. [27]
Subklinická hypotyroitida je definována jako zvýšená hladina štítnou žlázu stimulujícího hormonu (TSH) s volným tyroxinem (T4) v normálním rozmezí. [28]
V pilotní studii zahrnující 50 pacientů se subklinickou hypotyroitidou bylo zjištěno, že doplňky z ašvagandy zlepšují zdraví štítné žlázy. [29] (Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2018)
Pacienti ve věku 18-50 let s mírně zvýšenou hladinou TSH byli léčeni touto bylinou (600 mg denně) nebo placebem po dobu 8 týdnů.
Během 8 týdnů tato bylina významně zlepšila hladinu TSH, T3 a T4 v porovnání s placebem a normalizovala funkci štítné žlázy.
Schopnost ašvagandy normalizovat fungování štítné žlázy může být součástí jejího multimodálního působení proti depresi.
V kostce: Narušení fungování štítné žlázy je spojeno s vyšším výskytem projevů deprese. Je prokázáno, že ašvaganda normalizuje fungování štítné žlázy a to může pomáhat ulevit od příznaků deprese.

6. Může zlepšovat spánek u deprimovaných osob

Víte, že zhoršená kvalita spánku při depresi souvisí s vyšším rizikem sebevražedného chování a může narušit kognitivní schopnosti? [30] [31]
Ajurvédští lékaři tvrdí, že širodhara s „ašvagandovou tailou“ neboli „ašvagandovým olejem“ (vitánie snodárná louhovaná v sezamovém oleji) může pomoci zlepšit kvalitu a délku spánku u pacientů s poruchami spánku. [32]
Studie publikovaná v časopise PLOS One v roce 2017 odhalila, že vitánie snodárná obsahuje aktivní složku zvanou triethylenglykol, která by potenciálně mohla najít využití při léčbě nespavosti. [33]
Ve zvířecím modelu nespavosti nebyla pro navození spánku účinná léčba alkoholovým výtažkem vitánie snodárné s obsahem withanolidů. Je však zajímavé, že léčba vodným výtažkem této byliny s obsahem triethylenglykolu byla účinná pro navození non-REN spánku.
Vedle navození spánku dokáže tato bylina také mírnit úzkost způsobenou spánkovou deprivací a nervový zánět. [34]
Vědci uvádějí, že ašvaganda může potenciálně působit neuroprotektivně a jako doplněk stravy může pomáhat při narušení paměti a učení v důsledku spánkové deprivace. [35] (Molecular Neurobiology, 2017)
V kostce: Doplňky z ašvagandy mohou pomoci zmírnit poruchy spánku při depresi a pomoci léčit komorbidní nespavost.

7. Ašvaganda je přírodní nootropikum a chrání kognitivní funkce

Narušení kognitivních schopností je jedním z hlavních příznaků depresivní poruchy. Antidepresiva, například typu SSRI, mohou navíc způsobit kognitivní otupení. [36]
Na pomoc přichází ašvaganda jakožto přírodní nootropikum – podporuje zdraví mozku a udržuje mozkové funkce. [37]
Studie provedená na zdravých osobách ukázala, že podávání doplňku z vitánie snodárné v kapslích v dávce 250 mg dvakrát denně po dobu 14 dní vedlo ke značnému zlepšení kognitivní a psychomotorické výkonnosti. [38]
Nebyly pozorovány žádné sedativní účinky. Vědci se kloní k názoru, že vitánie snodárná zlepšuje kognitivní schopnosti a paměť regulací různých neurotransmiterů v mozku.
V kostce: Jedním z méně známých a přehlížených projevů depresivní poruchy je kognitivní deficit neboli narušená schopnost přemýšlet a vyvozovat závěry. Tyto deficity se mohou zhoršovat vlivem antidepresiv a v období recidivy.
Jelikož je vitánie snodárná přírodní nootropikum, může pomoci obnovit kognitivní činnost a udržovat zdravé fungování mozku.

8. Jde o přírodní neuroprotektivní látku

McKernan a spol. upozornili, že chronický stres, který může vést k depresi, zvyšuje náchylnost některých neuronů v mozku k buněčné smrti. [39]
Bylinná antidepresiva, jako vitánie snodárná, nabízejí ochranu neuronů a předcházejí této buněčné smrti. [40]
Neuroprotektivnímu působení této byliny přispívají obsažené withanolidy. [41]
Vareed a kolegové zjistili, že aktivní složky adaptogenu (withanamidy) překračují hematoencefalickou bariéru a působí neuroprotektivně. [42]
Nedávná přehledová studie publikovaná v časopise Psychoneuroendocrinology v roce 2015 poukázala na to, že oxidační stres se při depresi zvyšuje. [43]
Účinné látky obsažené ve vitánii snodárné snižují oxidační stres v mozkových buňkách a podporují jejich obnovu a růst. [44] [45] Vědci upozorňují, že tento její účinek může poskytovat ochranu neuronům, a proto by potenciálně mohla sloužit jako doplněk pro zdravější mozek.
V kostce: Ašvaganda je přírodní neuroprotektivum, které může pomáhat chránit mozkové buňky před biochemickými změnami, ke kterým dochází v důsledku stresu. Působí antioxidačně, což může pomoci snížit oxidační stres, ke kterému dochází při depresi.

Dávkování ašvagandy při depresi

Bylo zjištěno, že dávka 500 mg  výtažku ašvagandy standardizovaného na 5% withanolidů 1-2x denně mírní stres a úzkost a může pomoci při depresi. Užívat vždy po jídle nebo s jídlem.

Korálovec ježatý – léčebné účinky

nákres, kdy postavička mozku zvedá činku

Korálovec ježatý

Hericium erinaceus (korálovec ježatý, jamabušitake, 山伏茸, 猴头菇) je jedlá a léčivá houba ze skupiny lišákovitých.

Jiné názvy korálovce ježatého: Lví hříva, satyrův vous, ježčí houba, vousatý ježek, vousatý zub, starcův vous, ovčí hlava, medvědí hlava, opičí hlava, ježek, houba střapec a japonsky jamabušitake

Přirozeně vyskytuje v Severní Americe, Číně a Japonsku. V Evropě se nachází vzácně. Její rourky vystupují v trsech na rozdíl od jiných druhů hub, kde rourky vystupují z větví. Rourky jsou obvykle delší než jeden centimetr. V létě roste na listnatých stromech, a proto je snadné ho zaměnit s jinými druhy korálovce. Z listnatých stromů nejraději roste na buku velkolistém.

Korálovec ježatý je léčivá houba přezdívaná díky své schopnosti obnovovat nervový systém také „přírodní potrava neuronů“. Známý japonský odborník na houby profesor Kawagiši tuto houbu prohlásil za „houbu 21. století“.

Tato houba se běžně se předepisuje na nemoci žaludku a jako prevence rakoviny a dříve byla vyhrazena jen pro královské rodiny. V současnosti se s touto houbou můžete setkat v čínské vegetariánské kuchyni, kde nahrazuje vepřové nebo jehněčí maso.

Pokud se konzumuje mladý, připomíná strukturou mořské plody a čínská kuchyně ho zařazuje místo jehněčího nebo dokonce vepřového masa.

korálovec ježatý

Korálovec ježatý – výzkumy a medicínský význam

V tradiční čínské medicíně je tato houba už dlouho považována za léčivou a v roce 2005 studie provedená na potkanech prokázala, že některé sloučeniny v těchto houbách, jako threitol, D-arabinitol a kyselina palmitová mohou mít antioxidační účinky, mohou regulovat hladinu lipidů v krvi a snižovat hladinu glukózy v krvi.

Ying (1987) píše, že tablety z této houby se používají při léčbě karcinomu žaludku a jícnu. Vědci tuto houbu zkoumali pro možný obsah sloučenin s účinky proti demenci. Počáteční výzkum ukázal, že podporovala nervové buňky u zvířat, stimulovala nervový růstový faktor při pokusu in vitro s buňkami lidského astrocytomu a v jiné studii podporovala myelinizaci. Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelní skupinou prokázala zlepšení kognitivních schopností.

Některé ze sloučenin obsažených v korálovci ježatém (Hericium erinaceus), které jsou součástí kvalitních extraktů, jsou například hericenony A-H, cyklické dipeptidy, indolové alkaloidy, pyrimidiny, flavony, antrachinony, deriváty aminokyselin a fenolické sloučeniny.

Hlavní léčivé složky obsažené v korálovci ježatém jsou:

 • deriváty cyathanu (diterpenoidy)
 • beta-D-glukan
 • ergosterol (provitamin D2)
 • erinaciny Q a R
 • xylan
 • glykoxylan
 • mano glykoxylan
 • galaktoxyloglukan
 • hetero beta glukan (z 5 druhů polysacharidů)

Korálovec a nervová soustava

Jaké jsou v této houbě aktivní látky, které jsou schopné obnovovat a regenerovat nervovou soustavu?

Podpora tvorby NGF

Fakulta neurobiologie a výzkumu mozku Kalifornské univerzity v LA a čínské výzkumné centrum pro přírodní léčivé látky „Fakulta věd Univerzity Ling Yang“ dokázaly z korálovce ježatého extrahovat dvě molekuly aktivních látek, derivátů cyathanu, které podporují tvorbu nervového růstového faktoru (NGF).

Nervový růstový faktor hraje důležitou roli pro dělení a přežití několika populací nervových buněk v centrální a periferní nervové soustavě. Molekuly, které se nacházejí v korálovci ježatém, jsou aktivátory NGF. Procházejí hematoencefalickou bariérou a významně působí na mozek.

To je důležitá vlastnost, která potenciálně pomůže při léčení senility, napravování neurologické degradace, zvyšování inteligence a zlepšování reflexů a jako tonika pro nervovou soustavu.

Ve studiích prováděných dnes se vědci snaží zjistit, jaký má tato houba vliv na demenci. Existují důkazy o stimulaci nervových buněk a zlepšení kognitivních schopností. Došlo také k podpoře růstu nervů, i když byly použity buňky lidského astrocytomu. Zlepšila se také myelinizace.

Astrocyty či astroglie jsou buňky patřící do skupiny neuroglií. Jsou to rozvětvené hvězdicovité podpůrné buňky s dlouhými výběžky. Jedním výběžkem obvykle přiléhají na stěnu kapiláry a druhým se dotýkají povrchu neuronu. Tím zajišťují jeho výživu. Má se za to, že jsou základem hematoencefalitické bariéry.

Roztroušená skleroza, alzheimer, demence

Dále má tato houba na rozdíl od jiných léčivých hub nízkou molekulární hmotnost a tělo ji dobře vstřebává. Bylo prokázáno, že kromě obnovování nervových buněk je také účinná při ozdravování nervové pochvy a zlepšování vodivosti, což je zásadní při léčbě roztroušené sklerózy (RS). V některých případech jsou její zdravotní přínosy srovnatelné s přínosy haloterapie.

Nedostatek NGF je pozorován u Alzheimerovy choroby a zapomětlivosti (demence). Přední světový výzkumník Paul Stamets navrhuje využívání korálovce při léčbě Alzheimerovy choroby, demence, roztroušené sklerózy a svalové dystrofie.

V roce 2015 byla publikována studie čínských vědců, která uvádí, že houba Hericium erinaceus může přinášet úlevu při diabetické neuropatické bolesti, jak ukázala studie laboratorních potkanů s diabete

Korálovec pomáhá při léčbě nervových poruch – jako demence, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, svalová dystrofie, degenerace neuronů, deprese, schizofrenie, autismus, syndrom parietálního laloku, obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti, vyhýbavá porucha osobnosti.

Korálovec a kognitivní poruchy

dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami byla provedena na japonských mužích a ženách ve věku 50-80 let s diagnózou lehké kognitivní poruchy za účelem prozkoumání účinnosti orálního podání jedlé houby jamabušitake (Korálovec ježatý, Hericium erinaceus) na zlepšení kognitivních poruch s použitím stupnice pro posouzení kognitivních funkcí vycházející z revidované Hasegawovy stupnice demence (HDS-R).

Po dvou týdnech přípravných vyšetření bylo 30 subjektů náhodně rozděleno do dvou 15členných skupin, jedna z nich obdržela jamabušitake a druhá obdržela placebo. Subjekty ve skupině užívající jamabušitake braly čtyři 250mg tablety obsahující jamabušitake třikrát denně po dobu 16 týdnů.

Po ukončení jejich podávání byly subjekty sledovány po další 4 týdny. V 8., 12. a 16. týdnu studie vykazovala skupina užívající jamabušitake významně lepší výsledky na stupnici pro posouzení kognitivních funkcí v porovnání se skupinou užívající placebo. Výsledky skupiny užívající jamabušitake se zlepšovaly s délkou podávání, ale ve 4. týdnu po ukončení 16týdenního podávání se výsledky významně zhoršily. Laboratorní testy neprokázaly žádné nežádoucí účinky jamabušitake. Výsledky získané touto studií naznačují, že korálovec je účinný pro zmírnění lehkých kognitivních poruch.

Lymská borelióza

Je třeba pochopit, jak se korálovec ježatý používá pro léčbu bakterií spirochét v mozku způsobených lymskou boreliózou. Korálovec ježatý dokáže na rozdíl od jiných léčiv projít hematoencefalickou bariérou, a tak uvolnit spirochéty do krevního oběhu, kde tělo bakterie vyhubí. To vyžaduje velké úsilí imunitního systému, a proto se doporučuje jako součást celkové léčby zařadit režim, který podpoří imunitní systém – ideální je kombinovat s vyššími dávkami betaglukanu.

Podle Dr. Andrewa Weila, MD, je korálovec ježatý netoxická houba s využitím při léčení a naprosto bezpečná pro kojící ženy. Pokud používáte korálovec ježatý pro léčbu lymské boreliózy, takzvaná herx reakce může způsobit značné nepříjemnosti při vylučování bakterií spirochét.

Zkušenosti uživatelů

Dobrý den, zakoupil jsem Hericium z důvodu přetrvávajících potíží po prodělané neuroborelióze – špatná krátkodobá paměť a pocit nedospání. Dnes po 3 týdnech užívání 2 kapslí denně mohu potvrdit změnu, kterou jsem začal vnímat již po prvním týdnu. Určitě došlo ke zlepšení mozkové činnosti, což vnímám i při hraní slovního fotbalu, únava je evidentně nižší a okolí říká, že jsem klidnější. Jsem zvědav v jakém stavu se budu nalézat po 4 měsících – i u lidí s Alzheimrem po 4 měsících užívání dochází k významénu zlepšení kognitivních (poznávacích) funkcí. Zbyněk Kostka

Hezký den, po prodělané borelioze, kdy jsem měla problémy s točením hlavy, nevolností, zhoršenou schopností vyjadřování jsem se rozhodla pro užívání hericia a reishi. Musím říci, že v tomto hlavně hericium výborně zafungovalo, proto je budu užívat i dále. Jana Zatloukalová

Hericium je naprosto skvělé ! mám chronickou neuroboreliozu 3 stadia a pocituji po Hericiu lepší myšlení menší výpadky paměti.Vřele doporučuji Děkuji Vám za rady! Trnková

Po otřesu mozku 1 rok trvající závratě při rychlejší změně polohy do lehu ustali po pouhých 3 týdnech užívání hericia 2 kapsle denně spolu s ganodermou. Neuvěřitelné. Jsem klidnější, upravilo se i zažívání a cítím se plný síly. Pokračuji dále v užívání 1+1 denně. Ladislav Kunčar

Korálovec ježatý – trávicí soustava

Studie naznačují, že houbu korálovec lze použít k tlumení zánětu a zklidnění vředů. Zde jsou myšleny žaludeční vředy, ale také jícnové vředy. Osoby trpící žaludečními vředy obvykle pociťují bolesti v břiše. Tato intenzivní bolest může zapříčinit i jiné potíže jako hubnutí a nespavost. Někdy vidíme náznaky, že trávení nefunguje tak, jak by mělo. Další příznaky žaludečních vředů zahrnují zvracení se stopami krve a také stolici se stopami krve. Osoby trpící žaludečními vředy také mohou pociťovat únavu. To jsou symptomy, které houba Korálovec ježatý odstraňuje.

Jícnové vředy

Jícnové vředy jsou obvykle způsobené onemocněním zvaným gastroezofageální reflux, krátce také GERD. Pacient pociťuje bolest při polykání potravy a nápojů a často se vyskytuje také bolest břicha a zvracení. Pacient také hubne. Z lékařského hlediska se doporučuje, aby pacient zahájil léčbu, než vředy postoupí do stádia, kdy trubici zužují. Pokud se do tohoto stádia dostane, říká se mu Barrettův vřed. Korálovec ježatý napomáhá obnovení sliznice.

Pankreatida

Korálovec ježatý léčí také pankreatitidu. Pankreatitida je onemocnění, při kterém dochází k zánětu slinivky břišní. Je způsobena tím, že trávicí enzymy odvádí svou práci na špatném místě – ve slinivce a ne v tenkém střevě. To vede k postupnému narušování slinivky a následné akutní bolesti.

Crohnova nemoc

Dr. Alexander Fleming vyobrazený na známce s houbou Korálovec ježatý – Siera Leone 2015. Sir Alexander Fleming byl skotský lékař známý objevem baktericidních účinků lysozymu, ale hlavně získáním penicilinu z plísně Penicillium notatum.

I Crohnova nemoc se dá léčit korálovcem ježatým. Tato nemoc se vyznačuje zánětem střevní stěny. Zanícená může být část střeva nebo mohou být zánětlivé léze po celém střevě.

Hemoroidy

Tato houba také pomáhá zmírňovat hemoroidy. Hemoroidy jsou zvětšené cévy ve spodní části konečníku okolo řitního otvoru. Ačkoli někdy nejsou bolestivé, dávají o sobě vědět krvavými šmouhami při stolici. Pokud se ve zvětšených žílách vytvoří krevní sraženina, ostrá bolest je nevyhnutelná.

Rakovina

Lidé si korálovec ježatý oblíbili především pro jeho schopnost bojovat s různými rakovinami. Patří mezi ně rakovina střev, slinivky a žaludku. Bojuje také s rakovinou jícnu. Bylo vypozorováno, že jeho užívání během chemoterapie významně zmírňuje její někdy strašlivé vedlejší účinky. To pacientům umožňuje chemoterapii snášet lépe bez únavy a pocitů na zvracení.

Osteoporóza

O této houbě se také ví, že dokáže zvrátit osteoporózu. Toto onemocnění obvykle přichází s postupujícím věkem. Kosti, obzvláště ty v páteři, začnou řídnout a slábnou. To někdy působí bolest, obzvláště pokud je člověk vystaven tlaku. Korálovec ježatý zpomaluje řídnutí kostí a podporuje jakýsi opravný proces. Tiší také bolest a vrací pacientovi klid.

Korálovec ježatý se také doporučuje lidem, kteří chtějí snížit svou hmotnost, nebo ji regulovat, obzvláště proto, že neobsahuje nasycené tuky. Tato houba zmírňuje infekci, a tím posiluje imunitu a podporuje celkové tělesné zdraví.

Zkušenosti uživatelů

Vy víte, že léčíme vašimi speciálními přípravky pejska mé kamarádky / kterého již před 2 lety chtěli uspat, protože se mu objevily nádory na jícnu, plicích, ledvině, játrech…/ a už jsme díky podáváním Čagy a od léta 2016 ještě jsme přidali Hericium – pejskovi již prodloužili život o téměř 2 roky – v prosinci 2016 to budou 2 roky…
Musím přiznat, že ani veterinář, ke kterému chodíme nechtěl uvěřit, že to tak funguje….Hericium jsme zkusili nasadit v létě 2016 – když už Čaga / zřejmě asi byla slabá – přestala působit.. / a nádory se začaly zvětšovat ..Nyní – po přidání Hericica – zase je vše v pořádku, pejsek je nabitý energií, začal jíst i granule, které před tím nemohl a přibral na váze , skotačí a běhá jako štěně—perfektní a máme obrovskou radost… Ála Šebková

S extraktem Hericium erinaceus jsem nad očekávání spokojena. Měla jsem potíže – říhání, těžký žaludek, pocit „kamení“ v žaludku. Hledala jsem, jak se vyhnout nemocnici a náhodou našla tento přípravek na internetu. Už po týdnu jsem neměla žádný nepříjemný pocit, prostě potíže odezněly. Extrakt z Hericia jsem užívala 3 měsíce a po čase se k němu určitě vrátím, i když budu bez potíží. B. Závodská

Shrnutí – přínosy korálovce ježatého

Korálovec ježatý je léčivá houba. V tradiční čínské medicíně se už staletí používá jako tonikum pro mozek a pro léčení mnoha zdravotních obtíží. Korálovec

ježatý prospívá mozku, pomáhá zlepšit paměť a kognitivní funkce. Dr. Hirokazu Kawagishi z Japonska zjistil, že je tato houba schopná stimulovat syntézu nervového růstového faktoru (NGF). NGF je nezbytný pro přežití nervové buňky v centrální a periferní nervové soustavě. Nedostatek NGF může přispívat ke zdravotním obtížím jako je demence a Alzheimerova choroba.

O této houbě je známo, že posiluje imunitní systém, pomáhá tělu bojovat s nemocí a udržet si zdraví. Prospívá také zdravému zažívání a tračníku, jelikož obsahuje polysacharidy beta glukany, polypeptidy a mastné kyseliny.

Kromě toho, že korálovec ježatý prospívá paměti, může být užitečný také při léčbě úzkosti a deprese. Studie na 30 ženách v menopauze publikovaná v roce 2010 v časopise Biomedical Research ukázala, že subjekty užívající korálovec ježatý byly méně úzkostné a podrážděné a dokázaly se lépe soustředit.

Existují důkazy, že by tato houba mohla prospívat lidem trpícím vysokým krevním tlakem. Burton Goldberg v knize „Heart Disease“ popsal studii, která zahrnovala padesát čtyři lidí o průměrném věku 58,6 let s hodnotami krevního tlaku přes 140/90, kteří užívali tři kapsle korálovce ježatého denně po dobu čtyř týdnů. Hodnoty krevního tlaku u všech subjektů klesly pod 140/90.

Použití korálovce ježatého

Velice vzácný druh korálovce - Hericium flagellum v národním parku Šumava. Korálovec ježatý

Velice vzácný druh korálovce – Hericium flagellum v národním parku Šumava.

 • Posílení imunitního systému
 • Zlepšení kognitivních funkcí
 • Léčba úzkosti
 • Léčba deprese
 • Léčba vysokého cholesterolu
 • Stimulace syntézy nervového růstového faktoru (NGF)
 • Léčba rakoviny
 • Kvůli antioxidačním účinkům
 • Léčba artritidy
 • Regulace krevního tlaku
 • Léčba zánětu
 • Léčba demence
 • Zvýšení inteligence
 • Zlepšení reflexů
 • Boj s infekcemi
 • Podpora dlouhověkosti
 • Léčba Parkinsonovy nemoci
 • Obnovení nervového růstu
 • Podpora zdravé trávicí soustavy
 • Regulace hladiny krevního cukru
 • Léčba Alzheimerovy choroby
 • Vyloučení toxinů z těla
 • Léčba vředů
 • Léčba artritidy
 • Zlepšení paměti
 • Ochrana nervového systému

 

Závěr

Díky adaptogenním vlastnostem je vitánie snodárná potenciálním lékem na depresi. Působí na neurotransmitery a osu HPA, čímž ulevuje od příznaků deprese.
Cílí také na další patologické projevy depresivní poruchy, jako je zánět, oxidační stres, dysfunkce imunity a poruchy štítné žlázy.
Její protistresové účinky mohou také pomáhat při prevenci depresivních poruch. Dokáže mírnit stres nebo sexuální dysfunkce spojené s antidepresivy.
Je pravda, že v tuto chvíli potřebujeme robustní klinické zkoušky, které by vyhodnotily účinky tohoto přírodního antidepresiva samotného nebo v kombinaci s konvenční terapií u pacientů s depresivní poruchou.
Současné vědecké důkazy jsou však přesvědčivé a dostatečně ukazují, že ašvagandu je možné využívat jako doplňkovou léčbu deprese. Abyste se vyhnuli případné interakci léčiv, poraďte se prosím před zahájením léčby s kompetentním zdravotníkem.